Awesome telegram bots for chat moderation and administration: TgDEV.io
Tgram.io Language: English

Telegram Group: Business Exchange Zone

Username
@businessexchangezone
Members
134
Language
Swahili 
Topic
Not Assigned Yet
Kama unahitaji huduma ama bidhaa yoyote, hapa ndio mahali sahihi na salama kwa ajili yako, sisi tunakukutanisha na wateja, wafanya biashara mbalimbali.ANGALIZO. Malipo ya Huduma au Bidhaa zozote yatakayofanyika nje ya mfumo wetu hatutahusika nayo.
Made in GrabLab