Awesome telegram bots for chat moderation and administration: TgDEV.io
Gruppi Gruppi: Kazakh
Tgram.io Lingua: Italian
status

⠀ АКТИВИСТ ДВК

⠀ АКТИВИСТ ДВК Immagine del gruppo
@aktivistdvk
Kazakh 76.932
ДВК КАНАЛ: @kazdvkЗАПИСИ ЭФИРОВ: @otvetymkПРИЕМ МЕДИА: @DVKvolonterbotШТАБ ДВК: @Shtabb_Astana, @Shtabb_almaty, @Shtabb_Yug, @Shtabb_Vostok, @Shtabb_Sever, @Shtabb_Centr, @Shtabb_Zapad ССЫЛКИ ВАЖНЫЕ: @DvknavigatorВСЕ О ЯЧЕЙКАХ: @dvkyacheyka
Made in GrabLab